Tin tức

Mental Health Care for Women Entrepreneurs Program

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe tinh thần Doanh ...

Trong tháng 12/2023 vừa qua, với sự điều phối của WeLead, các chuyên gia tư vấn độc lập của WeLead dã phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED),...

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe tinh thần Doanh ...

Trong tháng 12/2023 vừa qua, với sự điều phối của WeLead, các chuyên gia tư vấn độc lập của WeLead dã phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED),...

Women CEO Forum 2023 & WeLead's 1st Anniversary Celebrated at Gala Dinner

Diễn đàn Doanh nhân Nữ 2023 & Gala Dinner kỷ ni...

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập WeLead, hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Mạng lưới Nữ...

Diễn đàn Doanh nhân Nữ 2023 & Gala Dinner kỷ ni...

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập WeLead, hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Mạng lưới Nữ...

WeLead launched the WeShare Program in 2023 Women CEO Forum

WeLead đã phát động Chương trình WeShare trong ...

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, Mạng lưới Nữ lãnh đạo Tiên phong WELEAD (WeLead) đã thực hiện chương trình WeShare trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh...

WeLead đã phát động Chương trình WeShare trong ...

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập, Mạng lưới Nữ lãnh đạo Tiên phong WELEAD (WeLead) đã thực hiện chương trình WeShare trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh...

Meeting with Director General of the United Nation Office at Geneva

Gặp gỡ Bà Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc...

Ngày 20/10/2023, được sự kết nối và hỗ trợ của Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên...

Gặp gỡ Bà Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc...

Ngày 20/10/2023, được sự kết nối và hỗ trợ của Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên...

WeLead Executive Board Attends ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) Events in Jakarta, Indonesia 2023

Ban Lãnh đạo Welead tham dự chuỗi sự kiện của M...

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, người sáng lập và là Chủ tịch của WeLead, cùng hai Phó Chủ tịch đã tham dự một loạt...

Ban Lãnh đạo Welead tham dự chuỗi sự kiện của M...

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, người sáng lập và là Chủ tịch của WeLead, cùng hai Phó Chủ tịch đã tham dự một loạt...

WeLead's Founder Receives the ASEAN Award 2023

Nhà sáng lập WeLead nhận giải thưởng ASEAN 2023

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà Sáng lập Mạng lưới Nữ lãnh đạo tiên phong WELEAD (WeLead); Nguyên Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam - VCCI; Thành...

Nhà sáng lập WeLead nhận giải thưởng ASEAN 2023

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà Sáng lập Mạng lưới Nữ lãnh đạo tiên phong WELEAD (WeLead); Nguyên Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam - VCCI; Thành...