WeLead – Mạng lưới nữ lãnh đạo tiên phong WeLead hướng tới bình đẳng, chuyên nghiệp và bền vững hơn.  

1 trong số 5

WeLead được thành lập ngày 07 tháng 09 năm 2022 với sứ mệnh thúc đẩy, nâng tầm Doanh nhân nữ, Doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua thay đổi tích cực, hợp tác và sáng tạo.

Hai mươi (20) Doanh nghiệp “tiên phong” đợt đầu được WeLead lựa chọn tham gia chương trình “Thay đổi để tốt hơn” theo tiêu chí:
  • Là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam;
  • Lĩnh vực hoạt động: Tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh;
  • Qui mô: Nhỏ - Vừa – Lớn;
  • Phạm vi: Toàn quốc;
  • Là các doanh nghiệp đã và đang vận hành theo hệ thống; Áp dụng công nghệ tiên tiến;
  • Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết tham gia cùng WeLead “thay đổi để tốt hơn”
  • Sẵn sàng chia sẻ bài học thành công, truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Việt Nam;
  • Những doanh nghiệp đủ tiêu chí và đăng ký sớm được ưu tiên lựa chọn.

Cộng đồng Doanh nghiệp tiên phong sẽ được mở rộng ở những năm tiếp theo; không hạn chế số lượng, miễn là đáp ứng được tiêu chí của WeLead.

Thay đổi vì một cộng đồng Doanh nhân nữ mạnh mẽ và thích ứng hơn

Kết Nối & Hợp Tác Toàn Cầu

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH & ĐỐI TÁC

"Tôi rất vui mừng được tận dụng 40 năm kinh nghiệm của mình để tiếp tục cống hiến, góp phần mở rộng hơn nữa tiềm năng sức mạnh và tác động của các nữ doanh nhân."

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nhà Sáng Lập, Chủ Tịch WeLead

Chủ Tịch Hội Nghị Thượng Đỉnh Phụ Nữ Toàn Cầu tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm
1 trong số 3