Training of Level-2 Source Lecturers for the Tinh Thuong Microfinance Institution (TYM) in Thanh Hoa

Chương trình đào tạo giảng viên nguồn Cấp 2 cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) tại Thanh Hóa

Vừa qua nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có kiến thức khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh và tăng trưởng, các khóa đào tạo cho giảng viên nguồn cấp 2 của Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương (TYM) đã được tổ c hức tại Khách sạn BMC Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các chương trình này nằm trong khuôn khổ của dự án "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi" do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) và TYM phối hợp thực viện với nguồn tài trợ và điều phối của Quỹ Châu Á (TAF) 


Đội ngũ giảng viên nguồn của WeLead đã tham gia đào tạo về các nộidung chính của dự án đào tạo "Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi". Đó là các Kỹ năng cơ bản về Khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp, Tài chính và Môi trường số. Trong thời gian này, các giảng viên đã giới thiệu khái quát về khung chương trình, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung quan trọng mà học viên tự học, tự kiểm tra qua mạng internet cần lưu ý.

Các khóa đào tạo đã thu hút 80 học viên từ các thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và huyện Quảng Xương là cán bộ quỹ TYM từ Ban Quản lý dự án, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch (chưa tham gia lớp ToT cấp 1), Cán bộ tín dụng (chưa tham gia lớp ToT cấp 1), ngoài ra còn có các giảng viên lớp ToT cấp 1 cũng tham gia hướng dẫn và hỗ trợ các học viên truy cập website, học tập.

Sau khóa đào tạo các học viên đã vui vẻ tham gia đánh giá về tổ chức, hậu cần, chất lượng giảng  viên, tài liệu, tương tác,...
Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.